ŠKOLNÍ DRUŽINA – I. ODDĚLENÍ

Co všechno jsme prožili od září do prosince v družině?

Do prvního oddělení chodí 21 dětí, z toho 13 prváků a 8 druháků. Přestože to jsou děti mladší, tak jsme toho stihli opravdu spoustu. Nejdříve nás čekalo seznamování, ať už mezi sebou navzájem prostřednictvím her, tak s řádem družiny, s pravidly chování, s hračkami, stavebnicemi či s činnostmi, které nás v družině čekají.

Každý den v družině začínal odpočinkovou činností, v rámci které jsme si společně přečetli pohádku a plnili k ní různé úkoly nebo jsme si povídali na dané téma (Co jsem prožil o víkendu,…). Po úvodní části měli všichni možnost využít hračky, stavebnice, společenské hry, atd., které měly k dispozici ve třídě. Někteří využili tento prostor pro námětové hry, jiní zase pro volné kreslení. Jakmile si každý po škole dostatečně vydechl, čekala nás činnost zájmová, která byla každý den zaměřena jinak. Za týden se vystřídaly aktivity výtvarné, pracovní, hudební, dramatické a v neposlední řadě pohybové. Nedá se říci, že by některá činnost děti nezaujala. Do všeho šli s nadšením, projevovaly radost nejenom během samotné činnosti, ale i nad výsledkem. Děti sami přicházely s různými nápady a náměty na hry a činnosti.

IMG_7666

Během výtvarných činností jsme si vyzkoušeli různé techniky (např. Pouštění draka – kresba tuží, rozmazávání kříd, Pravěk – vymývání klovatiny, Houba- zapouštění barev do klovatiny, Housenka – tisk, Baňka – bramborová razítka, barevné písky, Stromeček – z pur – pěny,  atd). Dětem, se tak podařilo vytvořit spousty krásných výkresů, z kterých následně vznikla podzimní, zimní či vánoční výzdoba školy. V rámci pracovní činnosti se zdokonalovaly především v jemné motorice, stříhání a v čistotě lepení. I během těchto aktivit vznikly krásné výtvory jako např. Strašák, Pavučina, Anděl, Dárek… Mezi hudební činnosti nepatřilo jen zpívání, ale i rytmické hry, které všechny velmi zaujaly (Ramsese, Indiáni jedou, Přilákejte gorilu, Pošlete to dále…), taky je bavilo doprovázet písničky či říkadla na Orffovy nástroje. Dramatizace pohádek byla taktéž jedna z aktivit, která je velmi upoutala. Dramatizovali jsme pohádky nejenom všem známé (Karkulka, Perníková chaloupka,…), ale i neznámé. Zvládli jsme dokonce i bajky a to na přání dětí. Všichni se rozdělili do skupinek a každá připravila pro ostatní jednu. Na závěr jsme si společně vysvětlili jejich význam, a jaké z nich plyne ponaučení.  Podařila se nám i hra „Adámek“, která byla založena na vlastním prožitku dětí. Pohybové činnosti probíhaly v tělocvičně, každý se naučil spoustu nových her, byl zde prostor i pro vlastní hru a co nejvíce děti bavilo, byly překážkové dráhy.

IMG_7777

Dvakrát jsme měli i vícedenní téma a to „Paraplíčko“ – jednalo se o zpívanou pohádku, takže první nás čekalo seznámení s písničkou. To nám velmi šlo, tak další den mohl následovat nácvik doprovodu na rytmické nástroje. A jelikož hrát pohádku bez loutek by moc nešlo, tak jsme se pustili do jejich výroby z kartonu. Když už bylo vše nacvičeno a připraveno, mohli jsme si na závěr písničku zdramatizovat. Druhým tématem byla pohádka „Mravenc Ondra“ – po přečtení pohádky, děti plnily ve skupinkách spoustu úkolů souvisejících s textem, doplňovaly rébusy, křížovky, odpovídaly na otázky, atd. Abychom si toto téma ještě zpestřili, vydali jsme se do lesa a celou pohádku ztvárnili na velký papír pomoci přírodních materiálů. A co nás čekalo nakonec? Co jiného než dramatizace. Všichni si to velmi užívali, střídali si role a pohádku chtěli hrát stále dokola. Oblíbená role byla nejen Ondra, ale i vypravěč.

Abychom navodili vánoční atmosféru, tak jsme s dětmi v rámci zájmové činnosti v posledním týdnu, pekli a následně zdobili perníčky. Někteří si perníčky snědli ihned, jiní si je hrdě nesli domů.

IMG_7598

Každý den nechyběla ani tzv. činnost rekreační, která se odehrávala především venku a to na kurtech, dětském hřišti, na louce či v lese. Během vycházek jsme pozorovali jak podzimní, tak později i zimní přírodu. Když bylo potřeba, sbírali jsme přírodní materiál na pozdější výtvarné tvoření. Během pobytu venku jsme hráli hry s pravidly, ale stejně tak byl prostor i k vlastní hře dětí.

Družina byla vždy zakončena přípravou na vyučování a to především formou her na rozvoj smyslů, paměti, slovní zásoby, vyjadřování, matematických představ, ale také děti vyplňovaly pracovní a grafomotorické listy nebo si plnily své domácí úkoly. Rovněž mohly využít i výukových programů na počítačích.IMG_7855

V rámci všech činností nebylo jen úkolem rozvíjet se po všech stránkách, seznámit se s novými hrami, vytvořit si obrázky, atd. , ale taky se naučit spolupráci, pochopení, umět druhému pomoci, umět poradit, pochválit, přijmout prohru, umět spolupracovat, nepovyšovat se nad druhé, respektovat nejenom staršího, ale i mladšího kamaráda,… a to vše si myslím, že se nám podařilo, a když přece jenom vznikne nějaký problém, tak ho dokážeme společně vyřešit a to je to hlavní.  Takže, jak jsem psala na začátku, je toho opravdu spousta, co jsme za čtyři měsíce společně zvládli.

IMG_7813

Poslední den v družině se nesl ve vánočním duchu, po přečtení Vánočního příběhu, jsme společně zpívali koledy. Taky nechybělo dětské šampaňské, s kterým jsme si přiťukly, a každý řekl, co přeje ostatním dětem. A co následovalo? Společně jsme se podívali na pohádku, při které jsme pojídali vánoční cukroví. Na závěr si děti mohly pohrát s novými hračkami, které dostaly v družině pod stromeček. Takže atmosféra posledního dne byla vskutku kouzelná a přeji, aby taková zůstala ve všech dnech družinky!

Mgr.  Petra Brostíková

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Školní družina. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.