Kalendář

ZÁŘÍ 2018
3.9.2018 Zahájení nového školního roku 2018/2019
10.9.2018 Zahájení plavecké výuky v Luhačovicích
12.9.2018 Zahájení výuky náboženství
17. 9. 2018  Zahájení činnosti zájmových kroužků
18.9.2018 Integrovaný záchranný systém DDM Luhačovice            (2.,3. ročník)
20.9.2018 Atletické závody (4.,5. ročník)
26.9.2017  Den mobility (4.,5. ročník – DDM Luhačovice, kola)
28.9.2017 Státní svátek
   
ŘÍJEN 2018
   
   
15.-19.10.2017 Barevný týden
17.10.2018 Beseda pro rodiče – téma Kyberšikana
   
   
   
29.-30.10.2018 Podzimní prázdniny
LISTOPAD 2018
  Fotografování 1. ročníku – Můj 1. školní rok
   
9.11.2018 Klasikové převážně – výchovný koncert (2.-5. ročník)
14.11.2018 1. divadelní představení Sněhová královna
15.11.2018 TŘÍDNÍ SCHŮZKY V 15:30
19.11.2018 Beseda pro rodiče – Kurz první pomoci
  Slavnost Slabikáře v 1. ročníku
   
   
   

d

PROSINEC 2018
2.12.2018 Rozsvěcování stromečku v DL, od 16h
5.12.2018 Školou chodí Mikuláš
10.12.2018 Den otevřených dveří – plavání
12.12.2018 Mikulášská vybíjená – Luhačovice
20.12.2018 Vánoční koncert – Újezd
21.12.2018 Dárečkový den
   
   
22.12.2018-2.1.2019
Vánoční prázdniny
LEDEN 2018
9.1.2019  2. divadelní představení Královna koloběžka
   
   
31.1.2019 Vysvědčení, ukončení 1.pololetí
ÚNOR 2018
   
1.2.2019 Pololetní prázdniny
  Lyžařský kurz
   
   
   
   
25.2.-1.3.2019 Jarní prázdniny
BŘEZEN 2018
   
27.3.2019  3. divadelní představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana
   Matematická soutěž Klokánek
   
   
   
DUBEN 2018
   
    Zápis do 1. ročníku
   
   
   
    Třídní schůzky s rodiči
18.-19.4.2019   Velikonoční prázdniny
22.4.2019   Velikonoční pondělí
24.4.2019 4. divadelní představení Jů a Hele – Veselá pouť
   
   
   
   
KVĚTEN 2018
1.5.2019 Státní svátek
   
8.5.2019
Státní svátek
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ČERVEN 2018
   
  Sportovní den Slopné
  Fotografování tříd 
  Helfíkův kotár
   
   
   
   
   
28.6.2019 Vysvědčení, ukončení 2.pololetí
ČERVENEC 2018, SRPEN 2018
1.7.-31.8.2019 Hlavní prázdniny
   
   
   
   

 

Komentáře nejsou povoleny.