Kalendář

ZÁŘÍ 2017
4.9.2017 Zahájení nového školního roku 2017/2018
11.9.2017 Zahájení plavecké výuky v Luhačovicích
13.9.2017 Zahájení výuky náboženství
18. 9. 2017  Zahájení činnosti zájmových kroužků
26.9.2017   Den mobility (4.,5. ročník – DDM Luhačovice, kola)
28.9.2017 Státní svátek
29.9.2017 Žongléřská dílna
ŘÍJEN 2017
 4. 10. 2017  5. ročník – výlet Modrá (po stopách Slovanů)
 6. 10. 2017  Atletický trojboj – Luhačovice (4., 5. ročník)
 13.10.2017  Návštěva muzea 3. ročník – lázeňská architektura
17.10.2017  Korunovační klenoty – Zlín – 4. ročník
17.10.2017  Návštěva muzea 2. ročník – stromy v lázních
18.10.2017  Společná modlitba všech dětí 8:45 – 9:30
24.10.2017  Tvoření z dýní
26.-27.10.2017 Podzimní prázdniny
LISTOPAD 2016
 8.11.2017 Fotografování 1. ročníku – Můj 1. školní rok
   
   
14.11.2017 Třídní schůzky s rodiči
16.11.2017 Divadlo Aj – 3. – 5. ročník
17.11.2017 Státní svátek
20.11.2017 Fotografování v plavání
 22.11.2017  1. divadelní představení – předplatné
 23.11.2017  Slavnost Slabikáře v 1. ročníku
   
PROSINEC 2016
5.12.2017   Mikulášská vybíjená (4.,5.ročník)
6.12.2017  Možná přijde i Mikuláš
11.12.2017   Den otevřených dveří – plavání (od 8.45-9.45)
   
18.12.2017 Závěrečná lekce plavání
   
21.12.2017   Vánoční koncert Újezd
22.12.2017 Dárečkový den
23.12.2017-2.1.2018
Vánoční prázdniny
LEDEN 2018
 8. – 12.1.2018 Lyžařský kurz 2. – 5. ročník
 17.1.2018  2. divadelní představení – předplatné
 
   
31.1.2017 Vysvědčení, ukončení 1.pololetí
ÚNOR 2018
   
2.2.2018 Pololetní prázdniny
   
19.-23.2.2018 Jarní prázdniny
   
 
   
   
BŘEZEN 2018
   
14.3.2018   3. divadelní představení – předplatné
   
  Matematická soutěž Klokánek
   
29.-30.3.2018   Velikonoční prázdniny
DUBEN 2018
 2.4.2018  Velikonoční pondělí
   
    Zápis do 1. ročníku
11.4.2018    4. divadelní představení – předplatné
12.4.2018   Třídní schůzky s rodiči
   
  Dopravní výchova (DDM Luhačovice) 4. a 5. ročník
   
   
   
   
   
KVĚTEN 2018
1.5.2017 Státní svátek
   
9.5.2017
Státní svátek
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ČERVEN 2018
  Fotografování tříd 
   Sportovní den Slopné
8.6.2018   Plavecké závody
  Helfíkův kotár
   
   
   
   
   
   
   
29.6.2018 Vysvědčení, ukončení 2.pololetí
ČERVENEC 2018
2.7.-31.8.2018 Hlavní prázdniny
10. 14.7.2017  Příměstský tábor ZŠ Dolní Lhota
 
   
   
SRPEN 2018
   
   
   
   
   

 

Komentáře nejsou povoleny.