Kalendář

ZÁŘÍ 2016
1.9.2016 Zahájení nového školního roku 2016/2017
12.9.2016 Zahájení plavecké výuky v Luhačovicích
19.9.2016 Zahájení činnosti zájmových kroužků
20.9.2016 Den mobility (4.,5. ročník – Luhačovice, na kole)
22.-23.9.2016 Výjezd na kole (4.,5. ročník – směr Vlachovice)
27.9.2016 Den s olympioniky
28.9.2016 Státní svátek
ŘÍJEN 2016
1.10.2016 Zahájení sportovních aktivit v rámci projektu SOV
7.10.2016 Atletický trojboj v Luhačovicích (4.,5.ročník)
21.10.2016 Piškvorky – soutěž v rámci ročníků (2.-5.)
26.-27.10.2016 Podzimní prázdniny
28.10.2016 Státní svátek
   
LISTOPAD 2016
2.11.2016 1. divadelní představení – Broučci
2.11.2016 Muzicírování s Radkou Hanusovou – 1. ročník
3.11.2016 Fotografování 1. ročníku
16.11.2016 Třídní schůzky s rodiči
17.11.2016 Státní svátek
18.11.2016 Soutěž v sudoku (2. -5. ročník)
25.11.2016 Slavnost Slabikáře v 1. ročníku (7:30 – 9:30h)
   
PROSINEC 2016
2.12.2016 Možná přijde i Mikuláš
4.12.2016 Rozsvěcování stromečku v DL v 16.00 (sraz 15:45)
6.12.2016 Mikulášská vybíjená (4.,5.ročník)
12.12.2016 Den otevřených dveří – plavání (od 8.15-9.00)
14.12.2016 Divadelní hra 5.ročníku, vystoupení 4. ročníku (Kulturní dům v DL 16.30h)
15.12.2016 Projektové vyučování
16.12.2016 Odvoz sběru!
19.12.2016 Závěrečná lekce plavání
20.12.2016 Lodě – soutěž 2. – 5. ročníku
21.12.2016 Vánoční koncert – Újezd
22.12.2016 Dárečkový den
23.12.2016-2.1.2017
Vánoční prázdniny
   
LEDEN 2017
9.-13.1.2017 Lyžařský kurz 3. – 5. ročník
18.1.2017 2. divadelní představení – Opice Žofka
 
   
31.1.2017 Vysvědčení, ukončení 1.pololetí
ÚNOR 2017
   
3.2.2017 Pololetní prázdniny
10.2.2017 Školní kolo recitační soutěže
13.-19.2.2017 Jarní prázdniny
10.2.2017 Okrskové kolo recitační soutěže v Luhačovicích
 
   
   
BŘEZEN 2017
   
   
15.3.2017 3. divadelní představení – O Šípkové Růžence
17.3.2017 Matematická soutěž Klokánek
20.-24.3.2017   Barevný týden
 31.3.2017  Školní kolo pěvecké soutěže
DUBEN 2017
   
4. – 5.4.2017  Návštěva knihovny v Dolní Lhotě (4., 5. ročník)
5.4.2017 Zápis do 1. ročníku
7.4.2017 Velikonoční dílničky (v odpoledních hodinách)
10.4.2017 Návštěva muzea v Luhačovicích s programem (2.,3.roč.)
12.4.2017 Návštěva muzea v Luhačovicích s programem (1.roč.)
11.4.2017 Dopravní výchova (DDM Luhačovice) 4. a 5. ročník
13.-14.4.2017 Velikonoční prázdniny
17.4.2017 Velikonoční pondělí
19.4.2017 Třídní schůzky s rodiči
19.4.2017 4. divadelní představení – Zlatovláska
20.4.2017 Zasedání školské rady
KVĚTEN 2017
1.5.2017 Státní svátek
4.5.2017 Koncert ZUŠ pro žáky 1. – 3. ročníku
9.5.2017
Státní svátek
16.5.2017  Příprava na Helfíkův kotár (od 8:30, 5. ročník)
18.5.2017 Besídka pro maminky 1. ročník
17.-19.5.2017 Testování žáků 5. ročníku
25.5.2017 Besídka pro maminky 2.,3. ročník
27.-29.5.2017 Výlet Praha (4.,5. ročník)
30.5.2017  Příprava na Helfíkův kotár Slavičín
   
   
   
   
 
ČERVEN 2017
  5.6.2017 Fotografování tříd 
   7.6.2017 Sportovní den Slopné
   9.6.2017 Plavecké závody
 10.6.2017 Helfíkův kotár
 13.6.2017 Školní výlet 1. – 3. ročníku
 14. 6. 2017 Zdravá výživa – beseda
 20. 6. 2017 Vyhlášení výtvarné soutěže – nadace J. Pivečky 
 21. 6. 2017 Vystoupení žáků 4. a 5. ročníku
 26.-28.6.2017 Cyklovýlet 5. ročník – Tesák 
 28.6.2017 Koupaliště – Duha 1. -4. ročník
 29.6.2017 Výšlap na Komonec
30.6.2017 Vysvědčení, ukončení 2.pololetí
ČERVENEC 2017
1.7.-3.9.2017 Hlavní prázdniny
10. 14.7.2017  Příměstský tábor ZŠ Dolní Lhota
 
   
   
SRPEN 2015
   
   
   
   
   

 

Komentáře nejsou povoleny.