Informace pro rodiče

Září 2020

 • 1. 9. 2020 zahájení školního roku
 • 7. 9. 2020 zahájení výuky plavání
 • 9. 9. 2020 15:30 hod. třídní schůzky rodičů 1. a 2. ročníku
 • 10. 9. 2020 15:30 hod. třídní schůzky rodičů 3., 4., 5. ročníku
 • 14. 9. 2020 zahájení činnosti zájmových kroužků
 • 24. 9. 2020 cyklistický výcvik 4., 5. ročník DDM
 • 28. 9. 2020 státní svátek

Říjen 2020

 • 14. 10. 2020 zahájena distanční výuka – z nařízení vlády ČR
 • 14. 10. 2020 „Staň se znalcem lázeňské architektury“ 4. ročník (Muzeum Luhačovice) – akce přeložena
 • 14. 10. 2020 projektový den na farmě v Luhačovicích 1. ročník – akce přeložena
 • 16. 10. 2020 „Staň se znalcem lázeňské architektury“ 5. ročník (Muzeum Luhačovice) – akce přeložena
 • 16. 10. 2020 projektový den na farmě v Luhačovicích 3. ročník – akce přeložena
 • 21. 10. 2020 projektový den na farmě v Luhačovicích 2. ročník – akce přeložena
 • 26. – 27. 2020 mimořádné prázdniny – z nařízení vlády ČR
 • 28. 10. 2020 státní svátek
 • 29. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny

Listopad 2020

 • 6. 11. 2020 projektový den „Vyřezávání ze dřeva a vyšívání“ – folklorní tématika – akce přeložena
 • 10. 11. 2020 beseda se spisovatelkou Markétou Vítkovou – akce přeložena
 • 12. 11. 2020 třídní schůzky, v 15:30 – přeloženo
 • 17. 11. 2020 státní svátek
 • 24. 11. 2020 konzultace pro rodiče
 • 28. 11. 2020 konzultace pro rodiče

Prosinec 2020

 • 1. 12. 2020 Slavnost slabikáře (1. ročník)
 • 5. 12. 2020 Mikuláš ve škole
 • 18. 12. 2020 dárečkový den
 • 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny (Termín upraven podle nových vládních opatření schválených dne 14. 12. 2020. Dva dny prázdnin navíc nazvalo Ministerstvo školství jako „Dny boje proti Covidu“. Rodiče si na tyto dva dny budou moci vzít ošetřovné.)

Leden 2021

 • 28. 1. 2021 ukončení I. pololetí, předání výpisu vysvědčení
 • 29. 1. 2021 pololetní prázdniny

Únor 2021

Březen 2021

 • 8. – 14. 3. 2021 jarní prázdniny

Duben 2021

 • 1. – 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny
 • 5. 4. 2021 státní svátek
 • 15. 4. 2021 třídní schůzky, v 15:30
 • 22. 4. 2021 zápis do I. třídy

Květen 2021

Červen 2021

 • 30. 6. 2021 ukončení II. pololetí, předání vysvědčení

Červenec, Srpen 2021

 • 1. 7. – 31. 8. 2021 hlavní prázdniny

24. 9. 2020 Cyklistický výcvik

Dům dětí a mládeže v Luhačovicích každoročně připravuje děti k získání cyklistického průkazu. Součástí programu jsou: jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti a testy znalostí pravidel silničního provozu.

S sebou: pohodlné sportovní oblečení a obuv, CYKLISTICKOU PŘILBU, svačinu, pití; vybavené kolo – v případě, že nepojedeme na kole, v DDM jsou k dispozici kola k zapůjčení.

Sraz: 7.15 hod. před školou, odjezd: 7.30 hod. na kolech, návrat po 12 hod. do školy (družiny, zájmových kroužků)

V případě nepřznivého počasí: Sraz ve škole jako obvykle, společný odjezd autobusem 8.05 hod. Návrat autobusem: 12.15 hod. nebo 12.30 hod.

Komentáře nejsou povoleny.