Kalendář

ZÁŘÍ 2018
3.9.2018 Zahájení nového školního roku 2018/2019
10.9.2018 Zahájení plavecké výuky v Luhačovicích
12.9.2018 Zahájení výuky náboženství
17. 9. 2018  Zahájení činnosti zájmových kroužků
18.9.2018 Integrovaný záchranný systém DDM Luhačovice            (2.,3. ročník)
20.9.2018 Atletické závody (4.,5. ročník)
26.9.2017  Den mobility (4.,5. ročník – DDM Luhačovice, kola)
28.9.2017 Státní svátek
   
ŘÍJEN 2018
   
   
15.-19.10.2017 Barevný týden
17.10.2018 Beseda pro rodiče – téma Kyberšikana
   
   
   
29.-30.10.2018 Podzimní prázdniny
LISTOPAD 2018
  Fotografování 1. ročníku – Můj 1. školní rok
   
9.11.2018 Klasikové převážně – výchovný koncert (2.-5. ročník)
14.11.2018 1. divadelní představení Sněhová královna
15.11.2018 TŘÍDNÍ SCHŮZKY V 15:30
19.11.2018 Beseda pro rodiče – Kurz první pomoci
  Slavnost Slabikáře v 1. ročníku
   
   
   

 

PROSINEC 2018
2.12.2018 Rozsvěcování stromečku v DL, od 16h
5.12.2018 Školou chodí Mikuláš
10.12.2018 Den otevřených dveří – plavání
12.12.2018 Mikulášská vybíjená – Luhačovice
20.12.2018 Vánoční koncert – Újezd
21.12.2018 Dárečkový den
   
   
22.12.2018-2.1.2019
Vánoční prázdniny
LEDEN 2019
9.1.2019  2. divadelní představení Královna koloběžka
   
   
31.1.2019 Vysvědčení, ukončení 1.pololetí
ÚNOR 2019
1.2.2019 Pololetní prázdniny
8.2.2019 Spolu hravě o dopravě 
11.-15.1.2019 Lyžařský kurz – Újezd u Valašských Klobouk
18.2.2019 Gymnázium J. Pivečky – div. představení
   
   
25.2.-1.3.2019 Jarní prázdniny
BŘEZEN 2019
   
20.3.2019 Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
22.3.2019 Matematická soutěž Klokánek
27.3.2019  3. divadelní představení Dobrodružství hastrmana Tatrmana
   
   
DUBEN 2019
5.4.2019 Dopravní výchova – cyklistický průkaz, 4. ročník
9.4.2019 Zápis do 1. ročníku
9.4.2019 Ukliďme Česko!
12.4.2019 Exkurze do firmy Hydraulics s.r.o. – 2.ročník
11.-13.4.2019 výlet Praha, 4., 5. ročník
16.4.2019 Třídní schůzky s rodiči
18.-19.4.2019 Velikonoční prázdniny
22.4.2019 Velikonoční pondělí
24.4.2019 koncert ZUŠ, kino Elektra 1.-3.ročník
24.4.2019 4. divadelní představení Jů a Hele – Veselá pouť
26.4.2019 Škola v pohybu
   
   
KVĚTEN 2019
1.5.2019 Státní svátek
   
8.5.2019
Státní svátek
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ČERVEN 2019
8.6.2019 Helfíkův kotár
11.6.2019 Sportovní den Slopné
  Fotografování tříd 
19.6.2019 školní výlet žáků 1. – 3.ročník
21.6.2019 výlet 2. ročníku
25.6.2019 školní akademie
26.6.2019 koupání Duha
26.6.2019 nocování ve škole
28.6.2019 Vysvědčení, ukončení 2.pololetí
ČERVENEC 2018, SRPEN 2018
1.7.-31.8.2019 Hlavní prázdniny
   
   
   
   

 

Komentáře nejsou povoleny.