Informace pro rodiče

Září 2020

 • 1. 9. 2020 zahájení školního roku
 • 7. 9. 2020 zahájení výuky plavání
 • 9. 9. 2020 15:30 hod. třídní schůzky rodičů 1. a 2. ročníku
 • 10. 9. 2020 15:30 hod. třídní schůzky rodičů 3., 4., 5. ročníku
 • 14. 9. 2020 zahájení činnosti zájmových kroužků
 • 24. 9. 2020 cyklistický výcvik 4., 5. ročník DDM
 • 28. 9. 2020 státní svátek

Říjen 2020

 • 14. 10. 2020 zahájena distanční výuka – z nařízení vlády ČR
 • 14. 10. 2020 „Staň se znalcem lázeňské architektury“ 4. ročník (Muzeum Luhačovice) – akce přeložena
 • 14. 10. 2020 projektový den na farmě v Luhačovicích 1. ročník – akce přeložena
 • 16. 10. 2020 „Staň se znalcem lázeňské architektury“ 5. ročník (Muzeum Luhačovice) – akce přeložena
 • 16. 10. 2020 projektový den na farmě v Luhačovicích 3. ročník – akce přeložena
 • 21. 10. 2020 projektový den na farmě v Luhačovicích 2. ročník – akce přeložena
 • 26. – 27. 2020 mimořádné prázdniny – z nařízení vlády ČR
 • 28. 10. 2020 státní svátek
 • 29. – 30. 10. 2020 podzimní prázdniny

Listopad 2020

 • 6. 11. 2020 projektový den „Vyřezávání ze dřeva a vyšívání“ – folklorní tématika – akce přeložena
 • 10. 11. 2020 beseda se spisovatelkou Markétou Vítkovou
 • 12. 11. 2020 třídní schůzky, v 15:30
 • 17. 11. 2020 státní svátek

Prosinec 2020

 • 22. 12. 2020 dárečkový den
 • 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny

Leden 2021

 • 28. 1. 2021 ukončení I. pololetí, předání výpisu vysvědčení
 • 29. 1. 2021 pololetní prázdniny

Únor 2021

Březen 2021

 • 8. – 14. 3. 2021 jarní prázdniny

Duben 2021

 • 1. – 2. 4. 2021 velikonoční prázdniny
 • 5. 4. 2021 státní svátek
 • 15. 4. 2021 třídní schůzky, v 15:30
 • 22. 4. 2021 zápis do I. třídy

Květen 2021

Červen 2021

 • 30. 6. 2021 ukončení II. pololetí, předání vysvědčení

Červenec, Srpen 2021

 • 1. 7. – 31. 8. 2021 hlavní prázdniny

24. 9. 2020 Cyklistický výcvik

Dům dětí a mládeže v Luhačovicích každoročně připravuje děti k získání cyklistického průkazu. Součástí programu jsou: jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti a testy znalostí pravidel silničního provozu.

S sebou: pohodlné sportovní oblečení a obuv, CYKLISTICKOU PŘILBU, svačinu, pití; vybavené kolo – v případě, že nepojedeme na kole, v DDM jsou k dispozici kola k zapůjčení.

Sraz: 7.15 hod. před školou, odjezd: 7.30 hod. na kolech, návrat po 12 hod. do školy (družiny, zájmových kroužků)

V případě nepřznivého počasí: Sraz ve škole jako obvykle, společný odjezd autobusem 8.05 hod. Návrat autobusem: 12.15 hod. nebo 12.30 hod.

Komentáře nejsou povoleny.