Kalendář

ZÁŘÍ 2017
4.9.2017 Zahájení nového školního roku 2017/2018
11.9.2017 Zahájení plavecké výuky v Luhačovicích
13.9.2017 Zahájení výuky náboženství
18. 9. 2017  Zahájení činnosti zájmových kroužků
26.9.2017   Den mobility (4.,5. ročník – DDM Luhačovice, kola)
28.9.2017 Státní svátek
29.9.2017 Žongléřská dílna
ŘÍJEN 2017
 4. 10. 2017  5. ročník – výlet Modrá (po stopách Slovanů)
 6. 10. 2017  Atletický trojboj – Luhačovice (4., 5. ročník)
 13.10.2017  Návštěva muzea 3. ročník – lázeňská architektura
17.10.2017  Korunovační klenoty – Zlín – 4. ročník
17.10.2017  Návštěva muzea 2. ročník – stromy v lázních
18.10.2017  Společná modlitba všech dětí 8:45 – 9:30
24.10.2017  Tvoření z dýní
26.-27.10.2017 Podzimní prázdniny
LISTOPAD 2016
 8.11.2017 Fotografování 1. ročníku – Můj 1. školní rok
   
   
14.11.2017 Třídní schůzky s rodiči
16.11.2017 Divadlo Aj – 3. – 5. ročník
17.11.2017 Státní svátek
20.11.2017 Fotografování v plavání
 22.11.2017  1. divadelní představení – předplatné
 23.11.2017  Slavnost Slabikáře v 1. ročníku
   
PROSINEC 2016
5.12.2017   Mikulášská vybíjená (4.,5.ročník)
6.12.2017  Možná přijde i Mikuláš
11.12.2017   Den otevřených dveří – plavání (od 8.45-9.45)
   
18.12.2017 Závěrečná lekce plavání
19.12.2017 Koncert Já rád rytmus, ty rád rytmus
21.12.2017  Vánoční koncert Újezd
22.12.2017 Dárečkový den
23.12.2017-2.1.2018
Vánoční prázdniny
LEDEN 2018
 17.1.2018  2. divadelní představení – předplatné
   
29.-31.1.2018  Lyžařský kurz
31.1.2017 Vysvědčení, ukončení 1.pololetí
ÚNOR 2018
   
2.2.2018 Pololetní prázdniny
   
19.-23.2.2018 Jarní prázdniny
 27.2.2018  Voděnka – hudební poučné vystoupení
   
   
   
BŘEZEN 2018
   
14.3.2018   3. divadelní představení – předplatné
 16.3.2018  Matematická soutěž Klokánek
 22.3.2018  Odvoz sběru
   
29.-30.3.2018   Velikonoční prázdniny
DUBEN 2018
 2.4.2018  Velikonoční pondělí
4.4.2018   Zápis do 1. ročníku
 6.4.2018   Hudební vystoupení
9.4.2018    Dopravní výchova (DDM Luhačovice) 4. a 5. ročník
11.4.2018    4. divadelní představení – předplatné
12.4.2018    Třídní schůzky s rodiči
18.4.2018   Beseda s rodiči – zdravé stravování
26.4.2018   Cyklozávody (4.,5. ročník)
 30.4.2018   Ředitelské volno
   
   
   
   
KVĚTEN 2018
1.5.2017 Státní svátek
7.5.2018  Ředitelské volno
8.5.2017
Státní svátek
 9.5.2018 Florbalový kroužek – turnaj
 16.5.2018  Koncert ZUŠ 1.-3.ročník
24.5.2018 Besídka nejen pro maminky, 2. ročník
29.5.2018 Besídka pro maminky, 3. a 4. ročník
30.5.2018 Besídka pro maminky, 1. ročník
 31.5.2018  Ovocňák – program o zdraví, zdravé stravě
   
   
   
   
   
ČERVEN 2018
   
6.6.2018  Sportovní den Slopné
7.6.2018 Fotografování tříd 
9.6.2018  Helfíkův kotár
19.6.2018  Školní výlet 1. – 4. ročníku 
   
   
 27.6.2018 Výlet do starověkého Egypta (přednáška, workshop)
 28.6.2018 Putování po české přírodě (turistika, kino)
29.6.2018 Vysvědčení, ukončení 2.pololetí
ČERVENEC 2018, SRPEN 2018
2.7.-31.8.2018 Hlavní prázdniny
   
   
   
   

 

Komentáře nejsou povoleny.