Dopravní soutěž mladých cyklistů 2015

Dopravní soutěž Opět po roce s jarem a měsícem bezpečnosti proběhlo v Luhačovicích na dopravním hřišti školení našich nových cyklistů!

V úterý 21. 4. 2015 se vydali společně žáci 4. a 5. ročníku na prověření svých teoretických a praktických znalostí z dopravní výchovy pro nové průkazy cyklistů do DDM v Luhačovicích. Ti co měli již průkaz cyklisty, tak si mohli ověřit, zda jejich znalosti a dovednosti stále vyhovují. Všichni si prošli testem z dopravních předpisů, jízdou zručnosti a řízení provozu policistou přímo na dopravním hřišti včetně poznávání značek a řešení simulovaných situací. Všichni obhájili i získali nové průkazy cyklisty a mohou se jimi na silnici také prokazovat. Cestou tam i zpět jsme si mohli prakticky získané dovednosti a znalosti ověřit.

Pro všechny to byla super zkušenost a snad tyto vědomosti budeme moct využít při případných výletech na kolech. Cyklistice zdar a hodně kilometrů bez nehod přeje všem a za všechny Mgr. Markéta Nováková

Dopravní soutěž mladých cyklistů v Luhačovicích – okresní kolo.

V pondělí 27. 4. 2015 vybraní žáci 4. a 5. ročníku jeli na dopravní soutěž mladých cyklistů v okresním kole v DDM Luhačovicích. Zde předvedli nejen umění ovládání jízdy na kole (8 různých překážek), ale také poskytování první pomoci (15 druhů zranění) a ověření znalostí dopravních předpisů (20 testových otázek) v DDM v Luhačovicích. Zároveň s námi soutěžila družstva ZŠ Luhačovice a ZŠ Biskupice. Všichni si vedli velmi dobře.

Měli jsme 2 družstva po čtyřech dětech. Všichni získávali trestné body na své konto a to se pak sčítalo celému družstvu dohromady. Každý tedy závodil nejen sám za sebe, ale také za svůj tým. Naše želízka v ohni: Adam Pavliš, Daniela Urubková, Dominik Žáček, Denisa Vojtěšková, Rostislav Polách, Beáta Repatá, Martin Masař, Karolína Mikešová. Bylo to velmi náročné, přestávky se využívali k opakování znalostí a svačinám. Děti soutěžily na kolech zapůjčených DDM. Přes všechnu snahu se naše družstva umístila na 4. a 5. místě. Bylo to však velmi těsné! Přes všechnu nervozitu to byl příjemně strávený závodní den a všichni se něčemu přiučili…

Pro všechny to byla zajímavá zkušenost. V běžném životě nejen na silnici si pak poradí i s nehodou nebo zraněním. Přeji všem, aby to nebylo nutné a prožili jednostopou jízdu bez nehod Mgr. Markéta Nováková

Komentáře nejsou povoleny.