Informace pro rodiče

Září 2022

 • 1. 9. 2022 zahájení školního roku
 • 9. 9. 2022 preventivní programy Tiktok a rizika internetu (1. – 5. roč.)
 • 12. 9. 2022 zahájení výuky plavání
 • 12. 9. 2022 scénické čtení herců, Pierrot.cz
 • 13. 9. 2022 beseda s policií ČR (2. – 5. roč.)
 • 19. 9. 2022 zahájení činnosti zájmových kroužků a výuky náboženství
 • 28. 9. 2022 státní svátek
 • 29. 9. 2022 cyklistický výcvik 4. ročník

Říjen 2022

 • 7. 10. 2022 atletický trojboj v ZŠ Luhačovice (4., 5. roč. vybraní žáci)
 • 7. -21. 10. 2022 soutěž ve sbírání žaludů (ve spolupráci s Mysliveckým spolkem DL)
 • 7. 10. 2022 Drakiáda – akce ŠD
 • 14. 10. 2022 vaříme s Lagrisem
 • 18. 10. 2022 Milion dětí se modlí růženec
 • 19. 10. 2022 edukativní program v Envi centru Vysoké Pole (1. roč.)
 • 21. 10. 2022 edukativní program v Envi centru Vysoké Pole (2. roč.)
 • 25. 10. 2022 vyhlášení soutěže ve sběru žaludů
 • 26. a 27. 10. 2022 podzimní prázdniny
 • 28. 10. 2022 státní svátek

Listopad 2022

 • 2. 11. 2022 Lázeňská architektura (4. roč.) – ve spolupráci s Muzeem luhačovického Zálesí
 • 9. 11. 2022 třídní schůzky, v 15:30
 • 11. 11. 2022 návštěva záchranné stanice v Hošťálkové
 • 12. 11. 2022 16.15 hod. vystoupení pro seniory v DL (4., 5. roč.)
 • 15. 11. 2022 slavnost slabikáře 1. roč. v knihovně DL
 • 15. 11. 2022 návštěva knihovny DL, 2. ročník
 • 16. 11. 2022 putování se světýlkem
 • 17. 11. 2022 státní svátek
 • 22. 11. 2022 Envicentrum – Advent na Valašsku (3. roč.)
 • 26. 11. 2022 vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu v HL
 • 27. 11. 2022 vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu v DL
 • 30. 11. 2022 divadelní předplatné – Pipi Dlouhá punčocha

Prosinec 2022

 • 1. – 2. 12. 2022 Česko-Slovenské finále ve WocaBee šampionátu (4. roč.)
 • 2. 12. 2022 Mikuláš ve škole (5. roč.)
 • 6. 12. 2022 Mikulášský turnaj ve vybíjené (vybraní žáci 4. a 5. roč.)
 • 9. 12. 2022 předvánoční Praha + exkurze do ČT a diváckého centra (4. a 5. roč.)
 • 15. 12. 2022 autorské čtení (1., 2., 3. roč.) – z důvodu nemoci přeloženo
 • 19. 12. 2022 ukončení plaveckého výcviku
 • 21. 12. 2022 v 10.00 hod. školní vánoční koncert v kostele DL
 • 22. 12. 2022 dárečkový den
 • 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023 vánoční prázdniny

Leden 2023

 • 3. 1. 2023 zahájení výuky
 • 23. – 27. 1. 2023 lyžařský výcvik
 • 31. 1. 2023 ukončení I. pololetí, předání výpisu vysvědčení

Únor 2023

 • 1. 2. 2023 autorské čtení (1. – 3. třída) se spisovatelkou Katarínou Fialou Janigovou
 • 2. 2. 2023 bruslení na zimním stadionu v Brumově
 • 3. 2. 2023 pololetní prázdniny
 • 9. 2. 2023 beseda „Dobrovolníkem v Africe“ (3. – 5. třída)
 • 10. 2. 2023 školní karneval (13.00 – 16.00 hod.)
 • 13. – 17. 2. 2023 jarní prázdniny

Březen 2023

 • 7. 3. 2023 Letem ptačím světem (Envicentrum, 1. ročník)
 • 8. 3. 2023 divadelní předplatné – Hobit
 • 13. – 17. 3 2023 barevný týden
 • 2023 matematická soutěž kategorie: Klokan (4. – 5. roč.) a Cvrček ( 2. – 3. roč.)
 • 28. 3. 2023 Velikonoce na Valašsku (Envicentrum, 2. ročník)
 • 29. 3. 2023 Velikonoce na Valašsku (Envicentrum, 3. ročník)

Duben 2023

 • 5. 4. 2023 Velikonoce na Valašsku (Envicentrum, 4. a 5. ročník)
 • 6. – 10. 4. 2023 velikonoční prázdniny
 • 12. 4. 2023 třídní schůzky
 • 12. 4. 2023 divadelní předplatné – Broučci
 • 14. 4. 2023 U nás na dědině (Envicentrum, 4. ročník)
 • 20. 4. 2023 zápis do 1. třídy

Květen 2023

 • 1. 5. 2023 státní svátek
 • 3. 5. 2023 Na statku (Envicentrum, 1. ročník)
 • 3. 5. 2023 divadelní předplatné – Lotrando a Zubejda
 • 8. 5. 2023 státní svátek
 • 19. 5. 2023 fotografování tříd
 • 26. 5. 2023 zahradní slavnost

Červen 2023

 • 27. 6. 2023 školní akademie
 • 30. 6. 2023 ukončení II. pololetí, předání vysvědčení

Červenec, Srpen 2023

 • 1. 7. – 31. 8. 2023 hlavní prázdniny

29. 9. 2022 Cyklistický výcvik

Středisko volného času Luhačovice každoročně připravuje děti k získání cyklistického průkazu. Součástí programu jsou: jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti a testy znalostí pravidel silničního provozu.

S sebou: pohodlné sportovní oblečení a obuv, CYKLISTICKOU PŘILBU, svačinu, pití; ve středisku jsou k dispozici kola k zapůjčení.

Sraz: ve škole (jako na výuku), odjezd autobusem v 8:05.

Návrat: do školy autobusem v 11:25 (následuje 5. vyuč. hodina – bude upřesněna, oběd, družina, kroužky,…).

30. 11. 2022 Divadelní předplatné

Ve středu 30. 11. 2022 navštíví přihlášení žáci první představení Pipi Dlouhá punčocha.

Odjezd autobusu od školy: 13:30 hod.

Návrat: cca 16.15 hod. – ke škole (po domluvě s třídním učitelem možno vystoupit v Horní Lhotě)

Komentáře nejsou povoleny.