Informace pro rodiče

Září 2021

 • 1. 9. 2021 zahájení školního roku
 • 6. 9. 2021 zahájení výuky plavání
 • 13. 9. 2021 zahájení činnosti zájmových kroužků a výuky náboženství
 • 13. 9. 2021 návštěva muzea Luhačovice, Babiččina truhla (2. ročník)
 • 15. 9. 2021 16:00 hod. schůzky rodičů 5. ročník
 • 23. – 25. 9. 2021 Praha (5. ročník) – z důvodu karantény zrušeno
 • 27. 9. 2021 plavecký výcvik přesunut na prosinec
 • 28. 9. 2021 státní svátek
 • 30. 9. 2021 cyklistický výcvik 4. ročník

Říjen 2021

 • 7. 10. 2021 Hvězdárna a planetárium Brno (3. 4. 5. roč.) (více info viz níže)
 • 28. 10. 2021 státní svátek
 • 27. a 29. 10. 2021 podzimní prázdniny

Listopad 2021

 • 10. 11. 2021 první divadelní představení ve Zlíně
 • 10. 11. 2021 třídní schůzky, v 15:30
 • 17. 11. 2021 státní svátek
 • 24. 11. 2021 od 15 h. Podzimní a adventní tvoření s rodiči ZŠ + MŠ – z epidemiologických důvodů akce změněna na dopolední tvoření
 • 27. 11. 2021 vystoupení žáků v Horní Lhotě – zrušeno z důvodu nařízení vlády

Prosinec 2021

 • 3. 12. 2021 Mikuláš ve škole
 • 3. 12. 2021 natáčení adventního videoklipu
 • 5. 12. 2021 15:00 h. rozsvicování vánočního stromu v Dolní Lhotě, vystoupení žáků – zrušeno z důvodu nařízení vlády
 • 8. 12. 2021 Advent a Vánoce na Valašsku (1. ročník, Kosenka Val. Klobouky)
 • 8. 12. 2021 druhé divadelní představení ve Zlíně (přihlášení žáci) – více info viz níže
 • 16. 12. 2021 Hostětín – vánoční tvoření (2. – 5. roč.)
 • 20. 12. 2021 ukončení plaveckého výcviku
 • 21. 12. 2021 školní vánoční koncert
 • 22. 12. 2021 dárečkový den
 • 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny

Leden 2022

 • 3. 1. 2022 zahájení výuky
 • 5. 1. 2022 Letem ptačím světem (1. ročník, Envicentrum V. Pole)
 • 31. 1. 2022 ukončení I. pololetí, předání výpisu vysvědčení

Únor 2022

 • 4. 2. 2022 pololetní prázdniny
 • 7. – 13. 2. 2022 jarní prázdniny
 • 23. 2. 2022 školní kolo recitační soutěže
 • 25. 2. 2022 školní bruslení

Březen 2022

 • 1. 3. 2022 „Pyžamkový den“
 • 4. 3. 2022 školní bruslení
 • 2. 3. 2022 třetí divadelní představení ve Zlíně: Čtyřlístek a talisman moci (přihlášení žáci) – více info viz níže
 • 9. 3. 2022 okrskové kolo recitační soutěže v Luhačovicích (vybraní žáci)
 • 14. 3. 2022 návštěva knihovny Luhačovice (3. + 4. ročník)
 • 17. 3. 2022 návštěva knihovny Luhačovice (5. ročník)
 • 18. 3. 2022 matematická soutěž kategorie: Klokan (4. – 5. roč.) a Cvrček ( 2. – 3. roč.)
 • 23. 3. 2022 Den otevřených dveří v ZŠ i MŠ
 • 25. 3. 2022 návštěva ZŠ Luhačovice (5. roč.)

Duben 2022

 • 6. 4. 2022 třídní schůzky
 • 13. 4. 2022 4. divadelní představení ve Zlíně: O Palečkovi (více info viz níže)
 • 14. 4. 2022 velikonoční prázdniny
 • 15. 4. a 18. 4. 2022 státní svátek
 • 21. 4. 2022 zápis do 1. třídy
 • 21. 4. 2022 průkaz cyklisty (4. roč.)
 • 21. 4. 2022 vstupní testy do výběrové třídy ZŠ Luhačovice (5. roč.)
 • 27. 4. 2022 od 15.30 hod. Matematika podle Prof. Hejného – přednáška pro rodiče a zájemce

Květen 2022

 • 6. 5. 2022 odpolední zahradní slavnost ke Dni matek (cca od 15.30 hod.)
 • 9. 5. 2022 výukový program Envicentrum, 1. ročník
 • 10. 5. 2022 výchovný koncert, 1. – 3. ročník
 • 20. 5. 2022 výšlap na Klášťov s historikem R. Vrlou (více info viz níže)
 • 24. 5. 2022 od 15.30 hod. schůzka rodičů – Praha (4. a 5. roč.)
 • 26. 5. 2022 filmový festival Zlín (4. a 5. roč.)

Červen 2022

 • 1. 6. 2022 filmový festival Zlín ( 3. roč.)
 • 2. – 4. 6. 2022 Praha (4. a 5. roč.)
 • 6. 6. 2022 13.00 hod. praktický nácvik první pomoci ve Slavičíně (vybraní žáci 5. roč.)
 • 10. 6. 2022 focení tříd
 • 11. 6. 2022 záchranářská soutěž Helfíkův kotár (vybraní žáci 5. roč.)
 • 15. 6. 2022 školní výlet 1. – 3. ročník
 • 15. 6. 2022 výlet na kolech 4. ročník
 • 16. 6. 2022 schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků
 • 16. 6. 2022 výšlap do Nevšové a Kameničnou 5. ročník
 • 17. 6. 2022 sportovní den Slopné (za příznivého počasí)
 • 22. 6. 2022 školní akademie, 16.00 hod. v KD Dolní Lhota
 • 24. 6. 2022 ukončení II. pololetí, předání vysvědčení
 • 27. – 30. 6. 2022 ředitelské volno

Červenec, Srpen 2022

 • 1. 7. – 31. 8. 2022 hlavní prázdniny

30. 9. 2021 Cyklistický výcvik

Středisko volného času Luhačovice každoročně připravuje děti k získání cyklistického průkazu. Součástí programu jsou: jízda zručnosti, jízda na dopravním hřišti a testy znalostí pravidel silničního provozu.

S sebou: pohodlné sportovní oblečení a obuv, CYKLISTICKOU PŘILBU, svačinu, pití; ve středisku jsou k dispozici kola k zapůjčení.

Sraz: ve škole (jako na výuku), odjezd autobusem v 8:05.

Návrat: do školy autobusem v 11:25 (následuje 5. vyuč. hodina – bude upřesněna, oběd, družina, kroužky,…).

7. 10. 2021 Hvězdárna a planetárium Brno

V planetáriu navštívíme dva výukové 2D programy a venkovní expozici. Projekt je financován ze Šablon.

Sraz: 6.20 h. před školou, odjezd objednaného autobusu: 6.30 h.

Návrat: kolem 15.00 h. ke škole

S sebou: pohodlné oblečení, svačinu a pití na celý den, kapesné, mobil na vlastní zodpovědnost, popř. léky (Kinedryl) – prosím informujte třídního učitele.

13. 4. 2022 Divadelní předplatné

Ve středu 13. 4. 2022 navštíví přihlášení žáci poslední představení O Palečkovi.

Odjezd autobusu od školy: 13:30 hod.

Návrat: cca 16.15 hod. – ke škole (po domluvě s třídním učitelem možno vystoupit v Horní Lhotě)

20. 5. 2022 Výšlap na Klášťov s historikem

Odjezd: 7.45 hod. od školy

Návrat: 14 – 14.30 hod. ke škole (oběd ve škole nebude)

S sebou: oblečení dle počasí, pevná obuv, pokrývka hlavy, repelent (dobrovolně), svačina + pití + nakrojený špekáček na opékání, případně papírový tácek. Kapesné není třeba. Mobilní telefon na vlastní zodpovědnost.

Komentáře nejsou povoleny.