Archiv autora: Jana Kučerová

PROJEKT (NE)KONČÍ…

…  i po ukončení projektu máme další plány s navazujícími činnostmi, mezi něž patří:

Dlouhodobý záměr sportovních, zejména cykloturistických aktivit jednodenních i vícedenních (školy v přírodě, tábory, víkendové pobyty rodičů s dětmi).

Vedení dětí ke zdravému způsobu života.

Motivace rodičů k aktivnímu trávení volného času s dětmi a zvážení potřeby autombilové dopravy dětí do školy.

Účast na cyklistických, dopravních a zdravovědných soutěžích.

Postupné pořízení více kol různých velikostí.

Začlenění tématu do výuky i pro žáky 1. a 2. ročníku.

Pokračování cykloturistických i osvětových aktivit i v dalších letech.

Zbudování přístřešku na kola podle finančních možností.

 

„Tento projekt podpořila Nadace Partnerství ve svém programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA.“

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Škola hrou

Po naší jarní procházce loukou, kde jsme nasbírali několik sasanek, jsme se pustili do pokusu.

A co jsme zkoumali? Děti si ověřily, že rostliny opravdu přijímají vodu od kořenů až ke květům.

 

 

 

 

 

 

 

 

K tomuto pokusu jsme potřebovali bílé květy (v našem případě sasanka hajní, ale lze využít i kopretinu či jinou bíle kvetoucí rostlinu).

 

Vodu ve vázičce jsme obarvili a nechali květinky nasávat tento barevný roztok. Co jsme mohli pozorovat druhý den, vidíte na našem snímku.

Bílé květy i zelené listy se zabravily nádechem odstínu barvy namíchané ve vázičkách.

A co nás čeká příště? Právě sledujeme růst malých krápníků. Ale na to, zda se nám pokus vydaří, si ještě chvilku počkáte společně s námi.

Na další setkání u bádání se těší Jana Kučerová a děti z 2. a 3. ročníku :-)

Rubriky: Vyučování | Napsat komentář

JARNÍ LOUKA

Dnes jsme s dětmi 2. a 3. ročníku vyrazili na louku za školou – prvouka trošku jinak. Učebnice zůstaly v šatně a s sebou jsme potřebovali jen ostříží zrak a atlas rostlin.

Děti zkoumavě prohlížely jarní květy a naučily se poznávat byliny podle klíče v atlasu.

   

Kromě poznávačky jsme taky viděli malé vosičky a nesmírně dlouhými sosáčky – po zimě měly velkou chuť na sladký nektar barevných plicníků lékařských, prvosenek, sasanek, sedmikrásek, hluchavek a dalších kvetoucích bylin.

Tak až nebudete vědět, co s volným časem, vyběhněte s dětmi na louku a užívejte si voňavé jaro.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

TŘÍDNÍ SCHŮZKY KE 3. ČTVRTLETÍ

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. – 5. ROČNÍKU 

SE USKUTEČNÍ

VE STŘEDU 24.4. V 15.30 H

V BUDOVĚ ZŠ DOLNÍ LHOTA

– informace o prospěchu a chování

– organizace posledního čtvrtletí

 

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

PRANOSTIKY NA KAŽDÝ DEN – DUBEN

Duben za kamny budem.
Dubnový sníh rodí trávu.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
Mokrý duben přislibuje dobrou sklizeň.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, talikátého roku přinese ti užitek.

Mokrý duben – suchý červen.
Jaký duben, takový říjen.
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje.
Jasný měsíc v dubnu, škodí květu stromů.
V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.

Po bouřce v dubnu přichází mrazíky.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.
Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy.
Dubnový déšť – velké požehnání.
Suchý duben – sedlákova radost.

Pakli mokrý a zimavý duben, je úroda na víno.
Mokrý duben věští úrodu, suchý předpovídá nehodu.
Duben hojný vodou – říjen pivem.
V dubnu-li valný vítr se ozývá, seno i žito pěkné bývá.
Ať si duben sebelepší bývá, přeci ovčákovi hůl zasněžívá.

Duben časy mění, obdaří fialkami zemi.
Duben chladný a deštivý, úroda nás navštíví.
Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena i žita.
Hrom v dubnu, dobrá novina, mráz květům neprospívá.
I když kluci v dubnu bez kabátu běží, často hospodáři na úrodu sněží.

Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest.
Když strom v dubnu odkvete, hojně ovoce ponese.
Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Mokrý duben, chladný máj, k sýpkám a senu, přístup žádný.

Na duben neměj spolehnutí valný, dnes bývá jasný a zítra kalný.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý sedlák prosí.
Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje.
Suchý duben sedlák nerad mívá, o dešti se mu často snívá.
V dubnu čas a panský kvas.

Rubriky: Pranostiky | Napsat komentář

Výstava „Hračky ze staré půdy“ – návštěva muzea

Ve středu 3.4. se žáčci 1. a 2. ročníku vydali na výlet za poznáním. Poznáním hraček, se kterými si hráli naši prarodiče. Navštívili jsme muzeum v Luhačovicích a výstavu s názvem „ Hračky ze staré půdy“.

Děti muzeem provázela slečna Radka Kozubíková v doprovodu hadrové panenky Ančky. Děti měly možnost nejen si hračky prohlédnout, ale také si „zablbnout“.  Zahrály si hry, zacvičily si, pomalovaly se jako peruánské panenky a také si samy zkusily hračku, z kousku látky a pentličky, vyrobit.

Tato expozice určitě zaujme i nejednoho dospěláka, tak pokud nevíte, kam vyrazit ve volném čase, využijte Muzeum luhačovického Zálesí. Expozice trvá do 21. dubna.

A protože nám zbylo ještě trošku času do odjezdu autobusu, nakoukli jsme na výstavu dětských děl v Galerii – téma Konstantin a Metoděj. O této výstavě jsme Vás již informovali, ale naše děti ji konečně viděly na vlastní oči a měly se rozhodně na co dívat, protože mezi vystavenými obrazy byla díla našich školáků, kteří se umístili na stupních vítězů. Paní učitelky byly potěšeny, když mezi vystavenými pracemi našly také díla bývalých žáků dolnolhotské školy. Máme v našem kraji opravdové talenty. Však se podívejte do naší fotogalerie.

Mgr. Ivana Grácová, Mgr. Jana Kučerová

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

Veselé Velikonoce

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

CÍL PROJEKTU CYKLOŠKOLA NA ZELENOU

Co nás čeká v tomto projektu…

Pořízení jízdních kol, která mohou využívat děti ze sociálně slabších rodin, ale především pro výuku jízdních dovedností, technické údržby kola, přípravy na soutěže a pobyty v terénu.
Zpracování Školního plánu mobility.
Mapování terénu a rizikových míst na vozovkách i vedlejších trasách.
Přehled dopravních preferencí žáků.
Soubor materiálů k činnosti cyklokroužku.
Doporučení cyklistických tras vhodných pro žáky prvního stupně.
Proškolení pedagoga a získání osvědčení MŠMT o absolvování licenčního kurzu Instruktor cyklistiky.
Organizace jednodenních i vícedenních pobytů s cykloturistickým zaměřením a zapojení starších studentů a rodičů do společných aktivit.
Osvěta v oblasti sportu a zdravého životního stylu.

„Tento projekt podpořila Nadace Partnerství ve svém programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA.“

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

Ve středu 30. 1. 2013 se konal zápis žáků do první třídy. Děti dorazily v doprovodu rodičů do třídy v Horní Lhotě. Jací z nich budou šikovní školáci ukázaly svým budoucím učitelkám s velkou chutí a radostí. Aby ne, když je provázela veselá zvířátka …

…na každého malého školáka čekala zvířátka ze ZOO, ale i ze dvorku. Předškoláci hledali písmenka podle předlohy a sestavovali názvy zvířátek. Potkali se s kouzelnou rybkou a všichni jí vyčarovali krásné šupinky. Pak s dědou, babičkou, vnučkou a jejich mazlíčky vytahovali velikánkou řepu – a všichni ji nakonec vytáhli.  Někteří se zpočátku trošku styděli, ale nakonec ztratili zábrany a snažili se ze všech sil. Poznávali barvy a geometrické tvary, vyprávěli o své rodině, nic je nezmátlo ani nalevo, ani napravo, ba dokonce ani vepředu, ani vzadu. Zvládli pojmenovat jednoduché tvary a obrazce, dokreslit část obrázku… Nikdo se nenechal ani nachytat záludnými hádankami, které si paní učitelky přichystaly. Po splnění zadaných úkolů si všichni odnesli sladkou odměnu, diplom a drobný dárek na památku.

Na všechny nastávající prvňáčky se těší kolektiv ZŠ Dolní Lhota.

Mgr. Jana Kučerová

Další foto –  tady.

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář

POHÁDKA „O DVOU PÍŠŤALKÁCH“

Ve čtvrtek nás do hudební výchovy přišla pozdravit slečna Radka Kozubíková. Vyprávěla dětem pohádku „O dvou píšťalkách“. Nebyla však ledajaká pohádka – byla to pohádka hudební. Celé vyprávění provázely netradiční hudební nástroje. Děti se s nimi seznámily, zároveň se vždy na chvíli staly aktéry příběhu – žábami, jeleny, vílami, lidmi –  a někteří si dokonce vyzkoušeli i hru na tyto nástroje.

Za velmi příjemně prožité chvíli Radce děkujeme a doufáme, že jsme se neviděli naposledy.

Mgr. Ivana Grácová

Další foto zde…

Rubriky: Nezařazené | Napsat komentář