Ekoškola

Hlavním cílem tohoto projektu je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí nejen ve škole, ale i v jejím okolí. Svým programem a činnostmi postupně směřuje k větší otevřenosti a využitelnosti školy pro další skupiny obyvatel v obci. Naším cílem je, aby se škola stala společenským a vzdělávacím centrem obce, kde najdou své místo kromě žáků 1. stupně ZŠ také děti starší, jejich rodiče i další občané Dolní Lhoty a jejího okolí.

Žáky povzbuzujeme v jejich aktivní roli a vedeme je k odpovědnosti za své jednání. Děti si budují pozitivní vztah k prostředí školy i jejímu okolí a chtějí je měnit, aby bylo bylo příjemné a ekologické (práce na školní zahradě, hrabání trávy, výroba ptačích budek….). Porozumí  tomu, jak jejich činnost ve škole (např. zacházení s vodou, energií, odpady..) ovlivňuje životní prostředí. Učí se respektovat racionalizační opatření, třídit odpad, šetřit energiemi…atd. Několikrát ročně na naší škole také probíhá sběr papíru, pet lahví a vršků.

Jakákoliv činnost každého z nás zanechá nějakou stopu na životním prostředí , v němž žijeme. Jaká tato stopa bude, může ovlivnit každý svým způsobem života.

 

Komentáře nejsou povoleny.