PROJEKT (NE)KONČÍ…

…  i po ukončení projektu máme další plány s navazujícími činnostmi, mezi něž patří:

Dlouhodobý záměr sportovních, zejména cykloturistických aktivit jednodenních i vícedenních (školy v přírodě, tábory, víkendové pobyty rodičů s dětmi).

Vedení dětí ke zdravému způsobu života.

Motivace rodičů k aktivnímu trávení volného času s dětmi a zvážení potřeby autombilové dopravy dětí do školy.

Účast na cyklistických, dopravních a zdravovědných soutěžích.

Postupné pořízení více kol různých velikostí.

Začlenění tématu do výuky i pro žáky 1. a 2. ročníku.

Pokračování cykloturistických i osvětových aktivit i v dalších letech.

Zbudování přístřešku na kola podle finančních možností.

 

„Tento projekt podpořila Nadace Partnerství ve svém programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA.“

Komentáře nejsou povoleny.