Spolupracujeme na projektu „Dětské hřiště v Dolní Lhotě“


1. ročník
Jako počáteční aktivita devíti žáků 1. ročníku na téma „Naše nové dětské hřiště“ byl řízený rozhovor v komunitním kruhu zaměřený na pohybové aktivity dětí v blízkosti jejich bydliště. Z rozhovoru vyplynul fakt, že děti by rády trávily čas i na dětských průlezkách, ale v blízkosti jejich bydliště se nachází průlezky ve špatném technickém stavu. Na tento rozhovor navazovala tedy individuální aktivita s cílem navrhnout a nakreslit průlezku mých snů a z těchto průlezek následně na balicím papíru vytvořit společný návrh nového dětského hřiště. Navržené průlezky poté děti pomocí vlastních těl ztvárnily a vznikly tak „živé průlezky“ ze samotných žáků. Tyto průlezky následně žáci prolézali. Návrh nového hřiště byl poté vystaven na školní nástěnce.

2. – 3. ročník

Dětské hřiště v naší vesnici momentálně velmi chybí – stávající hřiště již vzhledem ke svému stavu není možné využívat. Když jsme byli osloveni, abychom se s dětmi zapojili do projektu, neváhali jsme.

Nejprve jsme si povídali o tom, jak si děti v různých zemích hrají, jak tráví svůj volný čas, jaké mají hračky, společně jsme vyhledávali, zapisovali informace. Zaměřili jsme se na Eskymáky. Povídali jsme si o tom, co znamená slovo Eskymák, jak Eskymáci žijí, jaké mají zvyky a hry. Poté jsme si dětmi zkusili vytvořit iglú – obydlí obyvatel ze severu. Někteří zdatnější žáci vytvořili z plastelíny i několik eskymáckých obyvatel. Všude bílo, led, mráz a iglú. Pohled byl nepříliš veselý zejména pro děti – něco tomu scházelo. A tak jsme dali dohromady různé materiály, které jsme měli ve třídě k dispozici. Začali jsme vymýšlet a tvořit. Co? No přece zábavu pro Eskymáky. Prolézačky, průlezky, houpačky, atd. Podařilo se nám vytvořit úžasné hřiště plné nápadů, které doufáme, se podaří brzy vytvořit i u nás.

4. a 5. ročník

Žáci 4. a 5. ročníku si chvíli povídali o škole, okolí školy, volném čase a možnostech, jak volný čas trávit. Následoval rozhovor o tom, co bychom v okolí školy ještě hodně potřebovali.

A poněvadž nápady se jen hrnuly, bylo důležité, aby žádný nezapadnul. Metodou brainstormingu jsme zjistili, co by děti odpověděly na otázku: „Co bychom ještě v areálu školy potřebovali?“

Po zapsání všech nápadů dostal každý žák 3 hlasy (oranžové cenovky – lepítka), které nalepil k těm nápadům, které se mu podle jeho mínění zdály nejlepší. A tak nám vyšlo, že nejvíce potřebujeme dětské hřiště a školního psa. Pes bude muset ještě chvilku počkat…. Jeho pořízení komplikují spíše jiné důvody. Dětské hřiště se pokusíme společnými silami vybudovat.

V druhé části přemýšlení jsme se stejným způsobem zamýšleli nad jednotlivými prvky dětského hřiště tak, aby bylo pěkné, lákavé a zároveň nabízelo více pohybových aktivit.

Za ZŠ Dolní Lhota   Mgr. Lenka Oroszová, Mgr. Ivana Grácová, Mgr. Jarmila Machalíčková

Komentáře nejsou povoleny.