Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

V rámci projektu „Za hranice všedních dní“, registrační číslo ve formátu CZ.1.07/1.1.00/56.2305 jsme absolvovali další výjezd do zahraničí, tentokrát s 20 žáky naší školy.

Místo konání: Velká Británie, Londýn, Twin English Center London

Termín: 14. – 20. 11. 2015

Náš ŠVP má motivační název „Spolu to dokážeme“, a to se i zde potvrdilo. Dokázali jsme náročnou dlouhou cestu zvládnout dobře i se všemi úkoly a povinnostmi, i s vážnou situací v Evropě těsně před naším výjezdem.

V rámci jazykových dovedností klademe důraz na schopnost komunikace, správnou výslovnost a orientaci v běžných životních situacích – takže výjezd nabídl řadu možností, jak si tyto dovednosti ještě více osvojit a upevnit.

Hlavním přínosem byla skutečnost, že i tyto malé děti si vyzkoušely, že při snaze a překonání určitých překážek se lze v cizí zemi domluvit a že tato dovednost je pro nás všechny velmi důležitá. Samozřejmě nám i rodičům žáků bylo jasné, že se během tohoto pobytu žáci nenaučí výborně anglicky, ale brali jsme to všichni jako nezaměnitelnou zkušenost a úžasnou motivaci do naší další školní práce. Tímto byl účel výjezdu naprosto splněn a myslím si, že všichni zúčastnění si přivezli spoustu krásných, úsměvných a nezapomenutelných zážitků – počínaje dlouhým, ale příjemným a pohodlným cestováním, ubytováním v rodinách – nutnost přímé komunikace s rodilými mluvčími…, školou v jiném prostředí i návštěvou významných pamětihodností.

Studium žáků

Žáci pracovali po dobu 3 dnů v rámci dopoledního vyučování ve dvou skupinách, které byly vytvořeny podle věku žáků. Výuka byla aktivní, učitelé se chovali bezprostředně, od první chvíle se jim podařilo děti zaujmout a vtáhnout do učení. Žákům se intenzívně věnovali. Při výuce se zabývali běžnými oblastmi našeho každodenního života, společnými i rozdílnými zvyky, tradicemi v Anglii a v České republice, dbali na nácvik správné výslovnosti. Žáky velmi brzy opustil počáteční ostych, snažili se komunikovat a aktivně zapojovat do připravených činností. Při výuce poslouchali pokyny učitele, tvořili, využívali zvukových nahrávek, her a dalších podnětů. Jednotlivé hodiny byly vedeny v příjemné a klidné atmosféře, děti se často smály. Mezi jednotlivými bloky byla přestávka pro občerstvení a odpočinek žáků. Výuka byla kvalitní, nápaditá. V závěru pobytu žáci dostali Certifikát o účasti v tomto výukovém programu.

Vzhledem k tomu, že jsme navštívili hlavní město Velké Británie, zaměřili jsme se na prohlídku takových míst, se kterými se žáci seznamují ve svých učebnicích a která jsou pro dané místo symbolická. Zde uvádíme několik hlavních míst, která jsme navštívili – návštěva středu centra – London Eye – projížďka, House of Parliament a Big Ben, okolí Buckingham palace, Trafalgar Square, Nationale Galerie, Science Museum, Natural History Museum, Sealife, Hampton Court, Greenwich – poledník.

Komentáře nejsou povoleny.