Zahraniční jazykový kurz, stínování pro učitele

 

V rámci projektu „Za hranice všedních dní“, s registračním číslem projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2305, absolvovala paní ředitelka intenzivní jazykový kurz.

Místo konání: Malta (Maltská republika), Pembroke, AClass Academy of English

V termínu: 7. 9. – 18. 9. 2015

„Intenzivní kurz výuky angličtiny probíhal denně v dopoledních i odpoledních hodinách. Ve skupině studentů z různých zemí. Studenti absolvovali vstupní i závěrečný test, pohovor s ředitelkou školy, konverzovali ve dvojicích i skupinách.

Samotný kurz, ubytování v hostitelské rodině, setkávání s různými lidmi, angličtina jako jediný prostředek komunikace.……., to vše bylo velkým přínosem a přispělo ke zlepšení mých jazykových dovedností.

Pokud mohou učitelé cizího jazyka vycestovat do zahraničí z důvodu zlepšení svých jazykových dovedností, ale také poznání prostředí, zvyků, tradic a kultury dané země, jsou to pro něj zkušenosti a zážitky, které významnou měrou ovlivňují jeho přístup k výuce jazyka, úroveň výuky i celkovou profesionalitu.

Mgr. Jarmila Machalíčková

 

V rámci téhož projektu „Za hranice všedních dní“, registrační číslo projektu ve formátu CZ.1.07/1.100/56.2305, se dvě kantorky naší školy zúčastnily zahraniční stáže.

Místo konání: Malta (Maltská republika), Pembroke, AClass Academy of English

Termín: 25. 10. – 31. 10. 2015

„Stáž byla zaměřena na seznámení se se školským systémem v Maltské republice, konkrétně na pozorování výuky předmětů, které jsou vyučovány v prvním ročníku (M – matematika, MAL – maltský jazyk, AJ – anglický jazyk, SC – věda, PE – tělesná výchova, Art – výtvarná výchova). Ve třech námi navštívených prvních třídách se počet pětiletých dětí pohyboval v rozmezí 23 – 26 žáků různých národností (Malta, Itálie, Anglie, Francie).

Třídy byly velmi dobře materiálně vybaveny, učitelka měla k dispozici množství názorných pomůcek (flashcards) a rovněž 1 – 2 asistentky v každé vyučovací hodině, které jí byly nápomocny např. při rozdávání sešitů, při přípravě pomůcek do vyučování nebo zajišťování dohledu nad žáky během přestávek. Žák s Downovým syndromem měl svou osobní asistentku k dispozici po celý den.

Po dopoledním stínování jsme se účastnily studia anglického jazyka zaměřeného na zdokonalení našich jazykových kompetencí. Stáž pro nás byla velmi přínosná nejen z pohledu seznámení se se školským systémem na Maltě, ale také z pohledu zdokonalení se v cizím jazyce a poznání cizí kultury včetně každodenního života místních obyvatel. „

Mgr. Lenka Oroszová, Mgr. Ivana Grácová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.